Nuorten talousosaaminen

Nuorten talousosaaminen työpaketin vetäjä on KT Arto Ahonen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tutkimus kohdistuu 15-vuotiaiden nuorten taloustietojen, demografisten muuttujien, asenteiden sekä teknologioiden käytön yhteyksiin suhteessa PISA 2018 -tutkimuksessa arvioituun talousosaamiseen.

t