Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13-25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut -työpaketissa analysoidaan sitä, miten nuoret käyttävät digitaalisia työkaluja talouden hallintaan ja miten erilaiset digitaaliset työkalut voivat ohjata heitä huomioimaan omaan taloudenhallintaan liittyviä tekijöitä.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset

09.10.2023

Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Tutkimus osoitti, että suomalaisen aikuisväestön talousosaaminen on keskimäärin tarkasteltuna kohtuullisella tasolla. Yksityiskohtaisempi tarkastelu talousosaaminen eri osa-alueilla ja väestöryhmittäin paljastaa kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat...

16.09.2022

Raha, ansiot ja sukupuoli: esseitä palkkaeroista

Vaahtoniemi, Saara väitöskirja Money, Merits and Gender : Essays on wage differentials Academic Dissertation  https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/14519 Abstrakti Rahoitusalan työntekijöille maksetaan noin 20 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin...

Talouden hallinnan tärkein taito

Panu Kalmi

Ph.D., Professori

Vetäjä työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö,

Taloustiede, talouslukutaito

panu.kalmi@uwasa.fi

+358 29 449 8528

Olli-Pekka Ruuskanen

KTT, Tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus

Vakuutus- ja pankkitoiminnan dosentti, Vaasan yliopisto

Työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Taloudellinen lukutaito, riskienhallinta

olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi

+358 40 641 5732

Tero Vartiainen

FT, Professori

Tutkijana työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Tietojärjestelmätiede, suunnittelutiede, tietojärjestelmät

tero.vartiainen@uwasa.fi

+358 29 449 8588

Saija Alanko

KTM, FM, väitöskirjatutkija

Tutkija työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut".

Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Taloustiede, talouslukutaito

saija.alanko@uwasa.fi

+358 29 449 8527

Gökhan Buturak

Ph.D. (Econ.), Researcher

Researcher in Work Package "Game-based approaches and digital tools in financial education"

University of Vaasa, School of Accounting and Finance

Decision theory, behavioral economics, experimental economics, behavioral finance

gokhan.buturak@uwasa.fi

+358 29 449 8536

Esteban Guerrero Rosero

tutkijatohtori

Tutkijana työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka, Vaasan yliopisto

Tekoäly

esteban.guerrero@uwasa.fi

029 449 8648

Jaakko Mustonen

KTM, Väitöskirjatutkija

Työpaketissa ”Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut”
Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
Taloustiede, taloudellinen päätöksenteko, talouslukutaito

jaakko.mustonen@uwasa.fi

Antti Raukola

ekonomisti, kauppatieteiden kandidaatti

Työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Pellervon taloustutkimus PTT

antti.raukola@ptt.fi

+358 9 3488 844

Maria Sivonen

ekonomisti, KTK

Työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"
Pellervon taloustutkimus PTT

maria.sivonen@ptt.fi

Taloudellisen lukutaidon perusta Saara Vaahtoniemi

Saara Vaahtoniemi

ekonomisti, KTT

Tutkija työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Pellervon taloustutkimus PTT

saara.vaahtoniemi@ptt.fi

+358 406375591

Nannan Xi

Assistant Professor

School of Technology and Innovations, Computer Science

Researcher in Work Package "Game-based approaches and digital tools in financial education

Game-based approaches (e.g. gamification, virtual reality, augmented reality, mixed reality, live streaming) for consumer decision-making in different business domains such as retail, finance, online community

nannan.xi@uwasa.fi

+358 29 449 8318