Tutkijoiden artikkeleja, kirjoja ja raportteja

Report • Wilska, T., Sirola, A., Nuckols, J., Nyrhinen, J.
17.09.2021

A year of COVID-19 in three countries – A study on the effects of the COVID-19 pandemic on everyday life, consumption and digital behaviour in Finland, Sweden, and Great Britain

(2021). A year of COVID-19 in three countries – A study on the effects of the COVID-19 pandemic on everyday life, consumption and digital behaviour in Finland, Sweden, and Great Britain. YFI julkaisuja.9. Jyväskylän yliopisto.

Raportti • Eija Seppänen
06.09.2021

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia

Tämän julkaisun tavoitteena on välittää nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia työelämästä

  • koulujen ja oppilaitosten rehtoreille, opinto-ohjaajille ja opettajille
  • opetuksen kehittäjille sekä laajemmin tiedeyhteisölle
  • päätöksenteon tueksi eri sektoreiden päättäjille kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisesti
  • yrityksille ja toimialoille
  • julkiseen keskusteluun.

Nuorten työelämämaisemat -julkaisuun on nostettu kolme ilonaihetta ja kolme huolenaihetta, joista on käyty asiantuntijoiden kanssa keskustelua mm. tulosten julkistamisen yhteydessä toukokuussa sekä Suomi Areenalla heinäkuussa.

Artikkeli • Mette Ranta & Anu Raijas
20.01.2021

Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen

Suomessa nuoret itsenäistyvät eli muuttavat pois lapsuudenkodistaan kansainvälisesti tarkasteltuna varhain. Perhetausta ja nuorten nykyinen taloudellinen tilanne määrittelevät nuorten mahdollisuuksia selviytyä taloudellisesti itsenäisestä elämästään. Artikkelissa tarkastellaan itsenäisesti asuvien nuorten taloudellista tilannetta ja tarkemmin heidän kokemustaan tulojen riittävyydestä ja sitä selittävien perhe- ja yksilötason tekijöitä, jotka eriarvoistavat nuoria taloudellisessa pärjäämisessä.

Nuorisotutkimus 4-2020 / 38. vuosikerta.

Linkki Nuorisotutkimusseuran julkaisut-osioon, ei artikkeliin.

Artikkeli • Terhi-Anna Wilska & Eero Rantala & Jesse Tuominen
20.01.2021

Sosiaalinen media ja sosiaalinen tausta teini-ikäisten nuorten kulutusasenteiden selittäjänä

Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen median vaikuttajien seuraamisen, kaveripaineen ja sisiodemografisten muuttujien yhteyttä nuorten kulutusasenteisiin. Tutkimus pohjautuu kuluttajaksi sosiaalistumisen teorioihin sosiaalisen taustan ja muuttuvan mediavaikuttamisen kentekstissa. Tutkimusaineistona käytetään 800:lle 15-19-vuotiaalle nuorelle tehtyä kyselytutkimusta.

Nuorisotutkimus 4-2020 / 38. vuosikerta. Nuorisotutkimusseura ry.

Linkki Nuorisotutkimusseuran julkaisut-osioon.

Artikkeli • Kruskopf, M., Hakkarainen, K., Li, S., & Lonka, K.
12.11.2020

Lessons learned on student engagement from the nature of pervasive socio-digital interests and related network participation of adolescents

The rise of modern socio‐digital technologies has fundamentally changed the everyday environments in which young people communicate with each other and cultivate interests. To gain a more sophisticated understanding of this phenomenon, this study provides in‐depth, qualitative insights into adolescents’ experiences of their socio‐digital developmental ecologies

Artikkeli • Mette Ranta, Gintautas Silinskas and Terhi-Anna Wilska
05.11.2020

Young adults’ personal concerns during the COVID-19 pandemic in Finland: an issue for social concern

COVID-19 pandemic by investigating their personal concerns about mental well-being, career/studies and economic situation. The authors investigated how young adults’ (aged 18–29) personal concerns differ from older people’s concerns (aged 30–65) and which person- and context-related antecedents relate to personal concerns.

Politiikkasuositus • Eija Seppänen
03.11.2020

DigiConsumers politiikkasuositus: Talousosaaminen ja digitaidot pitää saada vahvemmin esiin koulujen opetussuunnitelmiin

DigiConsumers esittää politiikkasuosituksessaan kahdeksan toimenpidesuositusta, joiden avulla voidaan vahvistaa nuorten talousosaamista koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa. Tavoite ei pelkästään ole nuorten talous- ja digitaitojen kehittäminen. Tavoite on myös nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Artikkeli • Panu Kalmi, Sanna Eronen & Minna-Maarit Jaskari
28.10.2020

Pelillisyys opetuksessa kiinnostaa – kokemuksia Vaasan yliopistosta

Tässä artikkelissa käsittelemme pelillisyyden käyttöä Vaasan yliopiston opetuksessa tekemämme kyselyn pohjalta. Tulokset osoittavat, että pelillisyyteen suhtaudutaan positiivisesti ja sitä hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa, vaikka haasteitakin ilmenee. Tulokset viittaavat siihen, että pelillisyyden käyttöä opetuksessa voitaisiin entisestään lisätä yliopistopedagogisen koulutuksen avulla.

Artikkeli • Lonka, K., Ketonen, E., & Vermunt, J. D.
04.07.2020

University students’ epistemic profiles, conceptions of learning, and academic performance. Higher Education.

University students’ epistemic beliefs may have practical consequences for studying and success in higher education. Such beliefs constitute epistemic theories that may empirically manifest themselves as epistemic profiles. This study examined university students’ epistemic profiles and their relations to conceptions of learning, age, gender, discipline, and academic achievement.

 

 

 

Tutkimus • Jussi Nyrhinen
03.06.2020

Social Capital in the Digitised Servicescape

Digitalisation has placed retail stores under re-examination due to the changing servicescape (i.e. the shopping environment) and social interactions with store personnel and other customers that are experienced across both online and offline stores. This interdisciplinary dissertation seeks to fill a research gap in the marketing literature concerning the servicescape and the sociological theory of social capital, including how interpersonal relationships and social networks constitute the service experience and how the digital–physical servicescape facilitates trust, human contact and communities.

Raportti • Terhi-Anna Wilska, Jussi Nyrhinen, Jesse Tuominen, Gintautas Silinskas & Eero Rantala
19.05.2020

Kulutus koronan aikaan – ja sen jälkeen

Jyväskylän yliopisto, N:o 212/2020.

Tutkimus COVID-19-epidemian rajoitustoimien vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen, taloudelliseen toimintaan ja hyvinvointiin.

Raportti • Laine, Kati; Ahonen, Arto K.; Nissinen, Kari
07.05.2020

PISA 2018 -talousosaaminen

PISA-tutkimusohjelma toteutettiin vuonna 2018 seitsemännen kerran. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n toteuttaman tutkimusohjelman tarkoituksena on etsiä vastauksia siihen, miten peruskoulun päättövaiheessa olevat tai sen juuri päättäneet 15-vuotiaat nuoret osaavat etsiä, arvioida ja soveltaa tietoa arkielämän sekä tulevaisuuden tarpeista nousevien tehtävien ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Suomi osallistui vuoden 2018 tutkimuksessa ensi kertaa talousosaamisen (Financial Literacy) arviointiin, joka oli tarjolla kansainvälisenä vaihtoehtona.

Raportti • Raijas, A., Kalmi, P., Ranta, M. & Ruuskanen, O-P.
03.04.2020

Suomalaisten talousosaaminen: Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella.

Talousosaaminen on keskeinen kansalaistaito, jota kaikki kansalaiset tarvitsevat markkinoilla toimiessaan sekä oman talouden raha-asioita hoitaessa. Tässä raportissa tarkastellaan suomalaisten talousosaamisen tilaa uusimpien tutkimusten ja selvitysten pohjalta.

Bank of Finland: Expository Studies. A; vol. 119.

 

Artikkeli • Tuominen, H., Niemivirta, M., Lonka, K., & Salmela-Aro, K.
01.04.2020

Motivation across a transition: Changes in achievement goal orientations and academic well-being from elementary to secondary school

The aim of this study was to examine the prevalence of achievement goal orientation profiles among Finnish sixth- and seventh-graders, the stability and change in these profiles across the transition from elementary to lower secondary school, and the profile differences in academic achievement (grades) and academic well-being (school engagement and school burnout).

 

 

 

Artikkeli • Talonen A, Pasanen J, Ruuskanen O-P
03.03.2020

Exploring the Co-operative Form’s Potential in Crowdfunding: A Non-monetary Perspective

Technology-driven change has generated new, even revolutionary business models, characterized by high levels of user participation. In the finance field, business models based on crowdfunding have seen significant growth and entered use as an alternative means of extending access and gaining financing for various types of projects.

Artikkeli • Hietajärvi, L., Lonka, K., Hakkarainen, K., Alho, K., & Salmela-Aro, K.
20.02.2020

Are Schools Alienating Digitally Engaged Students? Longitudinal Relations between Digital Engagement and School Engagement

This article examined digital learning engagement as the out-of-school learning component that reflects informally emerging socio-digital participation. The gap hypothesis proposes that students who prefer learning with digital technologies outside of school are less engaged in traditional school. Frontline Learning Research, 8(1), 33 – 55.

Artikkeli • Cornée, Simon; Kalmi, Panu; Szafarz, Ariane
20.12.2019

The business model of social banks

The main reason for the existence of social banks is to fund other social enterprises. On that basis, Simon Cornée from the University of Rennes 1, Panu Kalmi from the University of Vaasa and Ariane Szafarz from the Université Libre de Bruxelles propose that social banks can operate profitably and still lend to their borrowers at attractive interest rates when their owners and depositors accept lower returns on their investments.

Artikkeli • Mette Ranta, Raija-Leena Punamäki, Angela Chow, Katariina Salmela-Aro
12.12.2019

The Economic Stress Model in Emerging Adulthood: The Role of Social Relationships and Financial Capability

Families mobilize psychosocial resources to attune negative consequences of economic hardship, but research is lacking among youth. We propose an Economic Stress Model in Emerging Adulthood (ESM-EA) conceptualizing age-salient social relationships and financial capability as mediators between economic hardship and well-being. Sage Journals.