Tutkijoiden artikkeleja, kirjoja ja raportteja

Artikkeli • Arto K. Ahonen
11.01.2022

Kouluerot puntarissa – Resurssit ja sosioekonominen profiili

Raportissa Lukutaito – Tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti, sivut 261-285.

Koulujen resurssit, rakenteet ja oppimisympäristöt ovat kuuluneet rehtoreille osoitettavan koulukyselyn keskeiseen sisältöön PISAtutkimuksen alusta lähtien. Kansainvälisten vertailuiden koulukyselyaineistojen tarkasteluissa pääasiallinen huomio kiinnittyy siihen, miten koulun taustatekijät ovat yhteydessä koulun oppilaiden osaamiseen ja sen vaihteluun.

 

Artikkeli • Tanja Kirjavainen & Kati Laine
11.01.2022

Sukupuoli, ei-kognitiiviset piirteet ja talousosaaminen osaamisjakauman eri kohdissa PISA-tutkimuksessa

Raportissa Lukutaito – Tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti, sivut 167-193.

Talousosaamisesta on tullut yhä tärkeämpi taito nyky-yhteiskunnassa. Hyvää talousosaamista tarvitaan, sillä talousasioihin liittyvä päätöksenteko on entistä haastavampaa, koska digitaalisen teknologian ja globalisaation aikakaudella esimerkiksi rahoitustuotteiden ja -palveluiden määrä ja monimuotoisuus on lisääntynyt ja yksilön vastuu tekemistään talouspäätöksistä kasvanut.

 

Report • Silinskas, G., Ahonen, A. & Wilska, T-A
18.11.2021

Financial literacy among Finnish adolescents in PISA 2018: the role of financial learning and dispositional factors

The aim or the present study was to examine the relative importance of financial education in school and families and dispositional factors (competitiveness, work mastery, meta-cognition) in predicting financial literacy among Finnish adolescents. The data on the 4328 Finnish 15-year-olds was drawn from the PISA 2018 assessment.

Large-scale Assessments in Education  9, Article 24  (open access)

Artikkeli • Heidi Lammassaari, Lauri Hietajärvi, Kirsti Lonka, Sufen Chen & Chin-Chung Tsai
11.11.2021

Teachers’ epistemic beliefs and reported practices in two cultural contexts

Teachers’ epistemic beliefs may have consequences for their pedagogical work. We used previously developed scales to assess epistemic beliefs that teachers hold about learning, knowledge and knowing, and how they report putting such ideas into practice. The scales consisted of self-reported Likert-type statements considering collaborative knowledge building, valuing metacognition, certainty of knowledge, and a surface approach to learning.

Report • Wilska, T., Sirola, A., Nuckols, J., Nyrhinen, J.
17.09.2021

A year of COVID-19 in three countries – A study on the effects of the COVID-19 pandemic on everyday life, consumption and digital behaviour in Finland, Sweden, and Great Britain

(2021). A year of COVID-19 in three countries – A study on the effects of the COVID-19 pandemic on everyday life, consumption and digital behaviour in Finland, Sweden, and Great Britain. YFI julkaisuja.9. Jyväskylän yliopisto.

Raportti • Eija Seppänen
06.09.2021

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia

Tämän julkaisun tavoitteena on välittää nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia työelämästä.

Nuorten työelämämaisemat -julkaisuun on nostettu kolme ilonaihetta ja kolme huolenaihetta, joista on käyty asiantuntijoiden kanssa keskustelua mm. tulosten julkistamisen yhteydessä toukokuussa sekä Suomi Areenalla heinäkuussa.

Raportti • Wilska, T., Sirola, A., Nuckols, J., Nyrhinen, J.
17.08.2021

Koronavuosi kolmessa maassa : tutkimus COVID-19 -pandemian vaikutuksista arkeen, kulutukseen ja digikäyttäytymiseen Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

Väestöryhmittäin tarkasteltuna nuorten aikuisten ikäryhmä erottui monin tavoin. Nuoret olivat aktiivisimpia digikäyttäjiä, ja he olivat myös ostaneet verkkokaupoista pandemia-aikana muita ikäryhmiä aktiivisemmin. Nuoret kaipasivat myös ulkomaille nopeasti pandemian hellitettyä. Myös pandemia-ajan negatiiviset vaikutukset, kuten työllistymisen ongelmat ja lomautukset, koskettivat erityisesti nuoria aikuisia. Lisäksi pandemian aikainen yksinäisyys ja rahapeliongelmat sekä huoli omasta henkisestä hyvinvoinnista ja taloudellisesta toimeentulosta korostuivat nuorilla aikuisilla.

Tutkimusartikkeli • Berg, Minna; Talvio, Markus; Hietajärvi, Lauri; Benitez, Isabel; Cavioni, Valeria; Conte, Elisabetta; Cuadrado, Francisco; Ferreira, Marco; Kosir, Matej; Martinsone, Baiba; Ornaghi, Veronica; Raudiene, Irena; Sukyte, Daiva; Talic, Sanela; Lonka, Kirsti
13.08.2021

The Development of Teachers’ and Their Students’ Social and Emotional Learning During the “Learning to Be Project”-Training Course in Five European Countries

The results indicated that there was a favorable development in the intervention group in some of the measured skills among students, but the effects were different for the two age groups. This study adds to both theoretical and practical development of continuing teacher training about SEL and its possible role in reducing problem behavior among the students.

 

Tutkimusartikkeli • Panu Kalmi, Gianluca Trotta, Andrius Kažukauskas
07.07.2021

Energy-related financial literacy and electricity consumption: Survey-based evidence from Finland

Gender has a strong association with energy-related financial literacy. Our results also indicate that households of respondents with higher levels of energy-related financial literacy tend to consume less electricity when we control for other factors such as dwelling and household characteristics. This implies that measures to promote energy-related financial literacy might guide consumers’ decisions toward energy efficiency and conservation.

Review • Nannan Xi & Juho Hamari
26.05.2021

Shopping in virtual reality: A literature review and future agenda

Virtual reality (VR) refers to technologies for substituting the perceived reality. With the recent proliferation of consumer-grade head-mounted VR displays, several industries have started to wake up to the possible potential of virtual reality. One typical area in the early stages of the adoption of these technologies is marketing, and especially its sub-areas of retail and shopping

Tutkimusartikkeli • Thomas K. F. Chiu, Tzung-Jin Lin & Kirsti Lonka
28.04.2021

Motivating Online Learning: The Challenges of COVID-19 and Beyond

The COVID-19 pandemic has greatly impacted students’ opportunities to learn worldwide. Students and teachers have been forced to shift from traditional classrooms to emergency online / remote learning. They face key challenges in adapting practices away from a focus on face-to-face learning to an online learning environment mediated by various forms of technology. The pandemic reveals the urgent need to augment the educational system’s technological infrastructure, expand the teachers’ pedagogical expertise and the students’ learning repertoire.

 

Selvitys • Olli-Pekka Ruuskanen, Mats Godenhielm, Saara Vaahtoniemi, Panu Kalmi
16.04.2021

Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset luotonantoon ja ylivelkaantumiseen

Valtioneuvoston selvityksiä: Selvityksessä tarkastellaan positiivisen luottotietorekisterin vaikutuksia luotonantajiin, luotonhakijoihin sekä rahoitusmarkkinoiden vakautta valvoviin viranomaisiin. Selvitys on tehty tausta-aineistoksi positiivista luottotietorekisteriä koskevalle lainsäädäntöhankkeelle.

Chapter • Ranta, M., Grönlund, H., & Pessi , A. B.
08.04.2021

What is above everything? Conceptions of the sacred among Finnish youth

Teoksessa E. Kuusisto, M. Ubani, P. Nokelainen, & A. Toom (toim.), Good Teachers for Tomorrow’s Schools: Purpose, Values, and Talents in Education (111-128). (Moral Development and Citizenship Education; Vuosikerta 16). Brill.

Individuals’ conceptions and understandings of the sacred illustrate the deepest levels of their identity and spiritualty. Our chapter presents the findings of our research based on representative data from Finnish youth.

Artikkeli • Mette Ranta & Anu Raijas
20.01.2021

Perhe- ja yksilötekijöiden yhteys itsenäisesti asuvien nuorten taloudelliseen eriarvoisuuteen

Suomessa nuoret itsenäistyvät eli muuttavat pois lapsuudenkodistaan kansainvälisesti tarkasteltuna varhain. Perhetausta ja nuorten nykyinen taloudellinen tilanne määrittelevät nuorten mahdollisuuksia selviytyä taloudellisesti itsenäisestä elämästään. Artikkelissa tarkastellaan itsenäisesti asuvien nuorten taloudellista tilannetta ja tarkemmin heidän kokemustaan tulojen riittävyydestä ja sitä selittävien perhe- ja yksilötason tekijöitä, jotka eriarvoistavat nuoria taloudellisessa pärjäämisessä.

Nuorisotutkimus 4-2020 / 38. vuosikerta.

Linkki Nuorisotutkimusseuran julkaisut-osioon, ei artikkeliin.

Artikkeli • Terhi-Anna Wilska & Eero Rantala & Jesse Tuominen
20.01.2021

Sosiaalinen media ja sosiaalinen tausta teini-ikäisten nuorten kulutusasenteiden selittäjänä

Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen median vaikuttajien seuraamisen, kaveripaineen ja sisiodemografisten muuttujien yhteyttä nuorten kulutusasenteisiin. Tutkimus pohjautuu kuluttajaksi sosiaalistumisen teorioihin sosiaalisen taustan ja muuttuvan mediavaikuttamisen kentekstissa. Tutkimusaineistona käytetään 800:lle 15-19-vuotiaalle nuorelle tehtyä kyselytutkimusta.

Nuorisotutkimus 4-2020 / 38. vuosikerta. Nuorisotutkimusseura ry.

Linkki Nuorisotutkimusseuran julkaisut-osioon.

Artikkeli • Kruskopf, M., Hakkarainen, K., Li, S., & Lonka, K.
12.11.2020

Lessons learned on student engagement from the nature of pervasive socio-digital interests and related network participation of adolescents

The rise of modern socio‐digital technologies has fundamentally changed the everyday environments in which young people communicate with each other and cultivate interests. To gain a more sophisticated understanding of this phenomenon, this study provides in‐depth, qualitative insights into adolescents’ experiences of their socio‐digital developmental ecologies

Artikkeli • Mette Ranta, Gintautas Silinskas and Terhi-Anna Wilska
05.11.2020

Young adults’ personal concerns during the COVID-19 pandemic in Finland: an issue for social concern

COVID-19 pandemic by investigating their personal concerns about mental well-being, career/studies and economic situation. The authors investigated how young adults’ (aged 18–29) personal concerns differ from older people’s concerns (aged 30–65) and which person- and context-related antecedents relate to personal concerns.

Politiikkasuositus • Eija Seppänen
03.11.2020

DigiConsumers politiikkasuositus: Talousosaaminen ja digitaidot pitää saada vahvemmin esiin koulujen opetussuunnitelmiin

DigiConsumers esittää politiikkasuosituksessaan kahdeksan toimenpidesuositusta, joiden avulla voidaan vahvistaa nuorten talousosaamista koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa. Tavoite ei pelkästään ole nuorten talous- ja digitaitojen kehittäminen. Tavoite on myös nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Artikkeli • Panu Kalmi, Sanna Eronen & Minna-Maarit Jaskari
28.10.2020

Pelillisyys opetuksessa kiinnostaa – kokemuksia Vaasan yliopistosta

Tässä artikkelissa käsittelemme pelillisyyden käyttöä Vaasan yliopiston opetuksessa tekemämme kyselyn pohjalta. Tulokset osoittavat, että pelillisyyteen suhtaudutaan positiivisesti ja sitä hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa, vaikka haasteitakin ilmenee. Tulokset viittaavat siihen, että pelillisyyden käyttöä opetuksessa voitaisiin entisestään lisätä yliopistopedagogisen koulutuksen avulla.

Artikkeli • Lonka, K., Ketonen, E., & Vermunt, J. D.
04.07.2020

University students’ epistemic profiles, conceptions of learning, and academic performance. Higher Education.

University students’ epistemic beliefs may have practical consequences for studying and success in higher education. Such beliefs constitute epistemic theories that may empirically manifest themselves as epistemic profiles. This study examined university students’ epistemic profiles and their relations to conceptions of learning, age, gender, discipline, and academic achievement.

 

 

 

Tutkimus • Jussi Nyrhinen
03.06.2020

Social Capital in the Digitised Servicescape

Digitalisation has placed retail stores under re-examination due to the changing servicescape (i.e. the shopping environment) and social interactions with store personnel and other customers that are experienced across both online and offline stores. This interdisciplinary dissertation seeks to fill a research gap in the marketing literature concerning the servicescape and the sociological theory of social capital, including how interpersonal relationships and social networks constitute the service experience and how the digital–physical servicescape facilitates trust, human contact and communities.

Raportti • Terhi-Anna Wilska, Jussi Nyrhinen, Jesse Tuominen, Gintautas Silinskas & Eero Rantala
19.05.2020

Kulutus koronan aikaan – ja sen jälkeen

Jyväskylän yliopisto, N:o 212/2020.

Tutkimus COVID-19-epidemian rajoitustoimien vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen, taloudelliseen toimintaan ja hyvinvointiin.

Raportti • Laine, Kati; Ahonen, Arto K.; Nissinen, Kari
07.05.2020

PISA 2018 -talousosaaminen

PISA-tutkimusohjelma toteutettiin vuonna 2018 seitsemännen kerran. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n toteuttaman tutkimusohjelman tarkoituksena on etsiä vastauksia siihen, miten peruskoulun päättövaiheessa olevat tai sen juuri päättäneet 15-vuotiaat nuoret osaavat etsiä, arvioida ja soveltaa tietoa arkielämän sekä tulevaisuuden tarpeista nousevien tehtävien ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Suomi osallistui vuoden 2018 tutkimuksessa ensi kertaa talousosaamisen (Financial Literacy) arviointiin, joka oli tarjolla kansainvälisenä vaihtoehtona.

Raportti • Raijas, A., Kalmi, P., Ranta, M. & Ruuskanen, O-P.
03.04.2020

Suomalaisten talousosaaminen: Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella.

Talousosaaminen on keskeinen kansalaistaito, jota kaikki kansalaiset tarvitsevat markkinoilla toimiessaan sekä oman talouden raha-asioita hoitaessa. Tässä raportissa tarkastellaan suomalaisten talousosaamisen tilaa uusimpien tutkimusten ja selvitysten pohjalta.

Bank of Finland: Expository Studies. A; vol. 119.

 

Artikkeli • Tuominen, H., Niemivirta, M., Lonka, K., & Salmela-Aro, K.
01.04.2020

Motivation across a transition: Changes in achievement goal orientations and academic well-being from elementary to secondary school

The aim of this study was to examine the prevalence of achievement goal orientation profiles among Finnish sixth- and seventh-graders, the stability and change in these profiles across the transition from elementary to lower secondary school, and the profile differences in academic achievement (grades) and academic well-being (school engagement and school burnout).

 

 

 

Artikkeli • Talonen A, Pasanen J, Ruuskanen O-P
03.03.2020

Exploring the Co-operative Form’s Potential in Crowdfunding: A Non-monetary Perspective

Technology-driven change has generated new, even revolutionary business models, characterized by high levels of user participation. In the finance field, business models based on crowdfunding have seen significant growth and entered use as an alternative means of extending access and gaining financing for various types of projects.

Artikkeli • Hietajärvi, L., Lonka, K., Hakkarainen, K., Alho, K., & Salmela-Aro, K.
20.02.2020

Are Schools Alienating Digitally Engaged Students? Longitudinal Relations between Digital Engagement and School Engagement

This article examined digital learning engagement as the out-of-school learning component that reflects informally emerging socio-digital participation. The gap hypothesis proposes that students who prefer learning with digital technologies outside of school are less engaged in traditional school. Frontline Learning Research, 8(1), 33 – 55.

Artikkeli • Cornée, Simon; Kalmi, Panu; Szafarz, Ariane
20.12.2019

The business model of social banks

The main reason for the existence of social banks is to fund other social enterprises. On that basis, Simon Cornée from the University of Rennes 1, Panu Kalmi from the University of Vaasa and Ariane Szafarz from the Université Libre de Bruxelles propose that social banks can operate profitably and still lend to their borrowers at attractive interest rates when their owners and depositors accept lower returns on their investments.

Artikkeli • Mette Ranta, Raija-Leena Punamäki, Angela Chow, Katariina Salmela-Aro
12.12.2019

The Economic Stress Model in Emerging Adulthood: The Role of Social Relationships and Financial Capability

Families mobilize psychosocial resources to attune negative consequences of economic hardship, but research is lacking among youth. We propose an Economic Stress Model in Emerging Adulthood (ESM-EA) conceptualizing age-salient social relationships and financial capability as mediators between economic hardship and well-being. Sage Journals.