Nuorten kulutuskäyttäytyminen

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13-25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä -tutkimuspaketin tutkimus kohdistuu 18–25-vuotiaiden nuorten aikuisten kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavien sosiaalisten, kulttuuristen ja tiedollisten tekijöiden tunnistamiseen sekä niiden vaikutusten analyysiin digitaalisissa ympäristöissä.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset

11.12.2022

Kuluttajaboikotit ja cancel-kulttuuri

Kirjoittajat: Wilska, T-A, Tuominen, Jesse & Luoma-aho, Vilma 11.12.2022 Julkaisu: Poikkeuksellinen viestintä, Koskela, Merja & Kantanen, Helena. ProComma Academic 9. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry....

Terhi-Anna Wilska

Ph.D., KTL, Professori, Konsortion johtaja

Vetäjä työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutustutkimus, digitalisaatio, nuoret, hyvinvointi, kestävyys

terhi-anna.wilska@jyu.fi

+358 40 805 4201

Jussi Nyrhinen

KTT, Tutkijatohtori

Tutkijana työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Markkinointi, digitaalinen kulutus, kulutuskäyttäytyminen, kvantitatiivinen tutkimus

jussi.nyrhinen@jyu.fi

+358 40 8054459

Eero Rantala

YTM, Projektitutkija

Tutkijana työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä”

Tilasto- ja kausaalimallinnus, käyttäytymistieteelliset kysymykset ja mallit

eero.j.rantala@student.jyu.fi

Gintas Silinskas

Ph.D., Associate Professor, Postdoctoral Researcher

Researcher in Work Package "Young people as consumers in digital environments"

Financial literacy, digitalization, consumer behavior

gintautas.silinskas@jyu.fi

+358449757578

Anu Sirola

YTT tutkijatohtori

Tutkija työpaketissa "Koronan vaikutus nuorten aikuisten talouteen ja hyvinvointiin digitalisoituvassa yhteiskunnassa"

sosiaalinen media, nuoret, sosiaalipsykologia, rahapeliongelmat

anu.r.s.sirola@jyu.fi

+358 50 347 4820

Sonali Srivastava

MA, Tohtorikoulutettava

Tutkijana työpaketissa "Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Lapset ja nuoret, sosiologia, media, kulutus,kvalitatiivinen tutkimus

sonali.s.srivastava@jyu.fi

+358 44 206 1697

Nuorten materialismi Jesse Tuominen

Jesse Tuominen

YTM, Tohtorikoulutettava

Tutkijana työpaketissa "Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutussosiologia ja sosiaalinen media

jesse.o.tuominen@jyu.fi

+358 44 537 3416