Analyysi suomalaisten talousosaamisesta julkaistu

Ensimmäisenä talousosaamishankkeen toimenpiteenä on tehty analyysi talousosaamisen nykytilasta Suomessa. Analyysi toteutettiin yhteistyössä alan keskeisten tutkijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä.

Selvitys on tehty yhteistyössä alan johtavien tutkijoiden – professori Panu Kalmin (Vaasan yliopisto), tutkijatohtori Mette Rannan (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskasen (Pellervon taloustutkimus PTT) – kanssa.

Analyysin mukaan kansainvälisissä kansalaisten talousosaamisen vertailuissa Suomi pärjää keskimääräisesti tarkasteltuna hyvin, vaikka joissakin talousasioissa suomalaisilla esiintyy tietoaukkoja ja käyttäytymisessäkin olisi parannettavaa.

Talousosaamisen tieteellinen tutkimus Suomessa on ollut vähäistä, mutta se on nyt onneksi viriämässä. Talousosaamisen edistämistoiminnan vaikuttavuutta tulisi tutkia, ja siihen voisi apua saada kouluissa tehdyistä kokeiluista talousopetuksen vaikutuksesta. Tärkeää olisi myös käynnistää säännöllisesti toistuva, koko väestöä kattava haastattelututkimus kansalaisten talousosaamisesta.

Yhteystiedot DigiConsumers-tutkijoihin

Lue koko raportti