Julia Nuckols ja Terhi-Anna Wilska - It-alan ja kauppatieteiden opiskelijat luottavaisimpia koronan koettelemassa maailmassa – ”voittajan asemassa”

15.11.2021

Nuorten aikuisten siirtyminen opiskelusta työelämään on ainutlaatuinen jakso, johon sisältyy lupaus uudesta alkavasta elämänvaiheesta, mutta myös nalkuttava epävarmuus ja huoli oman työuran aloittamisesta. Tarve päästä elämässä eteenpäin ja löytää oma paikka työmarkkinoilta on useimmille haasteellinen tilanne ilman koronakriisiäkin. Nyt pandemian koettelema maailma on lisännyt epävarmuutta entisestään.

Pandemia on lisännyt eriarvoisuutta

Kaikilla aloilla epävarmuus ei kuitenkaan ole yhtä suurta. Useiden tutkimusten mukaan pandemia on lisännyt eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja koko pandemian ajan on keskusteltu jaosta voittajiin ja häviäjiin. Korkeakouluista valmistuneet nuoret eivät ole tässä asiassa poikkeus.

Monet nuoret ovat kärsineet pandemian vaikutuksista, mutta toiset ovat jopa hyötyneet niistä. Voittajiin voidaan omien sanojensa mukaan luokitella ainakin it-alan ja kauppatieteiden opiskelijat. Teimme DigiConsumers-hankkeessamme keväällä 2021 ryhmähaastatteluja eri aloilta valmistuville tai juuri valmistuneille opiskelijoille Suomessa ja Ruotsissa. Tuloksista kävi ilmi erityisesti it-alan osaajien ja kauppatieteilijöiden kokema hyvä asema työmarkkinoilla koronakriisin aikana.

Kulttuurialalla luottamus omaan alaan katosi monelta

Kulttuurialan opiskelijat sen sijaan kertoivat erilaisesta todellisuudesta. Heidän maailmassaan fatalismi ja pelkotilat väliinputoamisesta olivat enemminkin sääntö kuin poikkeus. Luottamus omaan alaan katosi monella, kun he näkivät omin silmin, miten hauraita työllistävät instituutiot, kuten museot, teatterit, kirjastot ja kulttuuritapahtumien järjestäjät olivat kriisin aikana.

Kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa korostui stabiilisuus, eli koronan vaikutukset painottuivat lähinnä arkisiin tekijöihin, kuten kotona olon lisääntymiseen. Kauppatieteilijät myös uskoivat, että tarve heidän osaamiselleen on vain kasvanut koronan myötä. Toki hekään eivät olleet immuuneja taloudelliselle huolelle ja taantuman peloille, mutta he uskoivat, että elinkeinoelämä on pitkittyneen pandemian aikana asettunut uuteen tilanteeseen ja näin ollen talouskin on elpymässä.

It-osaajat kokevat olevansa voittajia

Digitalisaation räjähdysmainen kasvu pandemian aikana taas on tarjonnut it-alalta valmistuneille noutopöydällisen uusia työllisyysmahdollisuuksia. Lisäksi laajat etätyösuositukset poistavat tulevaisuudessakin työnteon maantieteellisiä rajoja it-avusteisesti. Tutkimuksessamme it-opiskelijat olivat hyvinkin itsevarmoja asemastaan työmarkkinoilla, nojautuen juuri digitalisaation kasvuun ja it-osaamisen lisääntyneeseen tarpeeseen. Tähän kun lisätään etätöiden tuomat mahdollisuudet, he kokivat selkein sanoin olevansa voittajan asemassa.

It-ala ei kuitenkaan ole vapaa pandemian nostamista uusista haasteista, sillä opiskelijoiden mukaan kilpailu näiden alojen työpaikoista on kasvanut jyrkästi koronan aikana. Lisäksi kasvava kilpailu ei tarkoita vain sitä, että ammattilaisten on oltava kilpailukykyisiä juuri nyt, vaan kilpailu jatkuu ja kiristyy myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja taitojen kehittämistä koko uran ajan, mikä heikensi joidenkin haastateltaviemme tyytyväisyyttä omaan uravalintaansa. Tästäkin huolimatta yleinen konsensus haastatteluiden aikana oli, että it-alan osaajat tulevat aina löytämään töitä, ja korona on vahvistanut tätä käsitystä entisestään.

Koronan myötä nousseet talouden haasteet ovat vahvistaneet myös kauppatieteilijöiden varmuutta omasta asiantuntijuudestaan. Valmistuvien kauppatieteilijöiden mukaan heitä tarvitaan aina, loistivat talouden luvut sitten vihreinä tai punaisina. Tosin heillä tämä vahva optimismi näyttäytyi hieman maltillisempana kuin it-alan opiskelijoilla.

Tulevaisuuden uravalintatrendi? – turvallinen, tarpeellinen, turha ala

Tutkimustuloksiemme valossa on herännyt kysymys tulevaisuuden uravalintatrendeistä nuorten keskuudessa – kasvaako asiantuntijoiden määrä ”turvallisiksi” ja ”tarpeellisiksi” koetuilla aloilla jopa liikaa, kun taas epävarmojen ”turhien” alojen opiskelijamäärät laskevat? Näin on huomattu tapahtuneen ainakin ravintola- ja matkailualalla.

Arvot välittyvät kotoa, tiedot ja taidot koulusta – Tutkimus: tyttöjä kiinnostaa johtajuus enemmän kuin poikia, ehkä kiitos Marinin hallituksen esimerkin

Voiko ”voittaja-aloja” kuten kauppatieteitä ja it-alaa kuitenkin odottaa työmarkkinoiden saturaatio muutaman vuoden kuluttua, kun moni luottavaisena pyrkii hakemaan itselleen turvallisemman uravalinnan? Koituuko it-alan kasvava kilpailu työpaikoista tulevaisuuden osaajille sittenkin haasteelliseksi ja opiskelijavirta kääntyy jälleen toiseen suuntaan? Varmaa on ainoastaan se, että terveys- ja hoiva-alalla tullaan tarvitsemaan yhä enemmän työvoimaa. Väestö ikääntyy vauhdilla ja uudet pandemiat ovat varsin todennäköisiä.

YTM Julia Nuckols on projektitutkijana DigiConsumers-tutkimushankkeen työpaketissa Koronan vaikutus nuorten aikuisten talouteen ja hyvinvointiin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Professori Terhi-Anna Wilska on DigiConsumers tutkimushankkeen johtaja.

Blogi on julkaistu Tekniikka&Talous-lehden Teknologiamurrokset-sarjassa 12.11.2021.