Eija Seppänen - Löydä sun oma juttu 

04.05.2021

Opiskelualat jakaantuvat Suomessa poikkeuksellisen voimakkaasti sukupuolten mukaan. Koulutusvalintojen konservatiivisuudessa Suomi on poikkeus niin EU-maiden kuin OECD-maiden joukossa, jopa niin, että Suomea on huomautettu tästä epätasapainosta.  

Sukupuolittuneet alavalinnat ovat näkyvät myös Talous ja nuoret TATin Nuorten tulevaisuusraportin tuloksissa viime keväältä, jossa yläkouluikäiset tytöt ja pojat näyttävät olevan kiinnostuneita lähestulkoon päinvastaisista toimialoista. 

Tyttöjen TOP-3 kohdetta olivat perinteisiä sukupuolirooleja noudattaen terveydenhuolto, matkailu- ja ravintola-ala sekä sosiaalipalvelut. Poikia taas houkutteli puoleensa teknologiateollisuus, maanpuolustus ja tietoliikenne- sekä pankki- ja rahoitusala. 

Työtehtävien kiinnostavuus oli yhtä tärkeää molemmille, mutta esimerkiksi mahdollisuus tehdä tärkeäksi koettuja asioita sekä alan ihmisläheisyys olivat tytöille noin tuplasti tärkeämpiä vetovoimatekijöitä kuin pojille.  

Ihmisläheistä teknologiaa 

Miksi sukupuolittuneet toimialat ovat ongelma? Yhteiskunnan näkökulmasta toimialojen vahva sukupuolittuminen pahentaa työvoimapulaa, aiheuttaa kohtaanto-ongelman sekä vahvistaa haitallisia sukupuolistereotypioita. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöt yhteistyössä ry:n tuoreen selvityksen mukaan erityisesti pojilla ja miehillä on suurempi taipumus tehdä sukupuolelleen epätyypillisiä ammattivalintoja paikkakunnilla, joilla on suuret työmarkkinat. Asuinalueen teollisuusvaltaisuus puolestaan lisää tyttöjen ja naisten todennäköisyyttä päätyä epätyypillisiin valintoihin. 

Yläkoululaisten eriytyneisiin koulutusvalintoihin on mahdollista vaikuttaa, mutta se vaatii työtä. Nuorilleheidän vanhemmilleen, opettajille ja opinto-ohjaajille täytyy tarjota uutta tietoa koulutuksen ja työmarkkinoiden mahdollisuuksista sekä tarjota esimerkkejä siitä, miten eri ammateissa voi työskennellä sukupuolesta riippumatta.  

Teknologiateollisuuden kannattaisi viestiä tytöille vahvemmin, että teknologia-aloilla tehdään ihmisläheistä ja merkityksellistä työtä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta sekä ihmisten hoivan parantaminen ovat teknologiaa. Se puhuttelisi.  

Sukupuolittuneet koulutusvalinnat heijastavat myös työelämään liitettyjä toiveita. TATin tulevaisuustutkimuksessa pojista 69 prosenttia piti hyvää palkkaa tärkeimpänä tekijänä tulevaa alaa miettiessä, kun taas tytöistä hieman yli puolet piti sitä tärkeänä.  

TET tutustuttaa alaan 

Huhtikuussa finanssiala tarjosi ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustumisjakson eli TETin suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille.  

Viikon mittaisen etäTETin aikana nuorilla oli mahdollisuus tutustua finanssialan erilaisiin työpaikkoihin ja kartuttaa työelämätaitoja. 200 osallistujaa pääsi tutustumaan toimialaan ja sen työpaikkoihin, asuinpaikastaan riippumatta. Viikon teemoina olivat vastuullisuus finanssialalla, tulevaisuuden työelämä sekä jokaisen puhujan omat TET-kokemukset.  

Viikon aikana nuoret pääsivät tekemään oikeita työtehtäviä yrityksissä ja ideoimaan tulevaisuuden finanssialaa. Nykypäivän työelämätaitoihin kuuluvat olennaisesti myös etäkokoustaidot ja virtuaaliset työkalut, joita nuoret harjoittelivat viikon aikana.  

Kosketus työelämään on tärkeä osa nuoren polkua kohti itsenäistä, hyvää ja yhteiskunnallisesti aktiivista kansalaisuutta. TET-jakso, kesätyöpaikka ja ensimmäinen työpaikka ovat kaikki tärkeitä valintoja nuorelle. Ne ovat väyliä, joilla löytyy se oma juttu. 

 Kirjoittaja on  viestintäkoordinaattori DigiConsumers-tutkimushankkeessa ja opettajien talouskoulutuksen asiantuntija Talous ja nuoret TATissa.

Eija Seppänen Lasten asenteet rahaan ja talouteen