Saara Vaahtoniemi - Taloudellisen lukutaidon perusta luodaan jo kouluiässä

13.12.2021

Kukapa haluaisi ylivelkaantua maksamalla pikavipeistä korkoa korolle. Korkokustannusten nopean kasvun hahmottaminen on keskeinen osa taloudellista lukutaitoa, jonka avulla oman talouden hallinta on sujuvampaa. Taloustaitojen hallinnan merkitys korostuu nyt, kun maksamme ostoksiamme enää harvoin käteisellä. Tutkijat ovat osoittaneet tällä olevan psykologinen vaikutus rahankäyttöömme: kaupan myyjä antaa maksukortin meille takaisin, jolloin tuntuu kuin emme olisi menettäneet mitään. Seteli täytyy luovuttaa pysyvästi pois, ja se tekee kipeää.

Taloudellinen lukutaito on merkittävä perintö

Taloudellinen lukutaito voikin olla vanhemmilta saatua parasta perintöä. Yhdysvalloissa tutkijat kyselivät nuorilta, kuinka hyvin he ymmärsivät inflaation käsitteen. Tutkimustulokset osoittivat, että korkeakoulutettujen äitien lapset pärjäsivät kyselyssä paremmin kuin matalasti koulutettujen äitien lapset.

Taloudellinen lukutaito on jokaisen nuoren etu, mutta sen puute on osaltaan merkittävä eriarvoisuuden aiheuttaja. Perhetaustan vaikutus nuorten talousosaamiseen on Suomessa suurempaa kuin verrokkimaissa. Talouslukutaidon opetus voi olla tasa-arvoa edistävä hanke vain, jos sitä opetetaan myös niille nuorille, jotka eivät saa sitä vanhemmiltaan perintönä. Jos näihin asioihin paneutuminen aloitetaan vasta esimerkiksi lukioissa, on ryhmissä jo tapahtunut eriytymistä – ne nuoret, jotka ovat valikoituneet lukio-opiskelijoiksi, kartuttaisivat talouslukutaitoansa joka tapauksessa, kun taas heillä, jotka eivät hakeudu lukio-opintojen pariin, on suuremmalla todennäköisyydellä heikommat talouslukutaidot. Tässä suomalaisella peruskoululla olisi paikka tukea nuorten taloudellisia valmiuksia perhetaustasta riippumatta.

Entäpä sukupuolten väliset erot?

Kansainväliset tutkimukset näyttävät, että naisten taloudellinen lukutaito on heikompaa kuin miesten. Tässä asenteet vaikuttanevat edelleen taustalla: raha-asioiden hoitaminen katsotaan miesten heiniksi. Taloustaitojen opettelu ei varmaankaan ole päällimmäisenä mielessä suurten muutosten, kuten eron tai leskeksi jäämisen yhteydessä. Pitkät hoitovapaat puolestaan pienentävät tulevaa eläkettä merkittävästi.

Eläkepäiviin varautumisen kannalta talouslukutaidon merkitys naisille korostuu. Vanha pankkivirkailijan neuvo kuuluukin: on olemassa riski, että elät yli satavuotiaaksi. Naisille tämä riski on keskimäärin suurempi kuin miehille.

Kirjoitus on julkaistu 13.12.2021 Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Pellervon taloustutkimus PTT:n blogeissa.

Kirjoittaja ekonomisti Saara Vaahtoniemi työskentelee DigiConsumers -tutkimushankkeessa työpaketissa ”Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut

Taloudellisen lukutaidon perusta Saara Vaahtoniemi