Anu Sirola - Tuplataanko riskit? Verkkoympäristö voi kannustaa nuoria ongelmalliseen rahapelaamiseen

10.02.2021

Digitalisaatio on muuttanut rahapelaamisen ilmenemismuotoja. Internetin rahapelitarjonta on runsasta ja näkyvää, ja digitaalisten laitteiden avulla rahapelit ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Voitot odottavat vain muutaman klikkauksen päässä.

Rahapelaaminen on entistä näkyvämpää myös sosiaalisessa mediassa. Vastaan voi tulla muun muassa rahapelimainoksia ja muiden somekäyttäjien rahapelipäivityksiä. Nuorten suosimat somevaikuttajat mainostavat ulkomaisia nettikasinoita omilla sometileillään. Tilien seuraajat ovat usein jopa alaikäisiä.

Somen rahapelimainonta voi antaa ylenpalttisen positiivisen ja vääristyneen kuvan rahapelaamisesta ja voittojen todennäköisyyksistä. Voittoja hehkutetaan kovaan ääneen, häviöistä ja haitoista ei juuri puhuta.

Nuorille teknologian ja somen käyttö on arkipäivää, ja verkosta otetaan helposti vaikutteita. Nuoruusikä on erityisen otollista aikaa myös rahapeliongelmien kehittymiselle.

Tuoreen väitöskirjani tulosten perusteella paljon tykkäyksiä saaneet rahapelisisällöt lisäävät todennäköisyyttä kiinnostua sisällöstä ja hakeutua vastaavan sisällön pariin. Erityisesti tämä näkyi niillä nuorilla, jotka ovat vahvasti kiinnittyneitä sosiaalisen median verkostoihin ja luottavat somessa jaettuun tietoon.

Rahapelisisältöjen selailu saa alustojen algoritmit suosittelemaan entistä enemmän vastaavaa sisältöä. Lisääntynyt altistuminen rahapelisisällöille voi puolestaan normalisoida rahapelaamista ja madaltaa kynnystä rahapelaamiseen.

Verkkoyhteisöistä kaikupohjaa

Rajattomien pelimahdollisuuksien lisäksi verkosta on helppo löytää sosiaalista kaikupohjaa omalle rahapelikiinnostukselle. Tyypillisiä verkon rahapeliyhteisöjä ovat erilaiset keskustelufoorumit, joissa voidaan esimerkiksi jakaa pelivinkkejä ja -strategioita muiden pelaajien kanssa.

Toisaalta yhteisöjä löytyy myös rahapeliongelmista keskustelemiseen. Anonymiteetin turvin verkosta voi olla helppo hakea vertaistukea ja ymmärrystä ongelmalliseen pelaamiseen. Tuki voi olla arvokasta ongelmista toipumisessa.

Verkkoyhteisöt voivat olla korostuneen tärkeitä erityisesti silloin, kun kasvokkaisissa ihmissuhteissa on puutteita. Verkon rahapeliyhteisöt voivat kompensoida koettua yksinäisyyttä, jota usein esiintyy rahapeliongelmien yhteydessä.

Nuoret suomalaiset riski- ja ongelmatason rahapelaajat suosivat rahapelimyönteisiä yhteisöjä. Samanmielisissä yhteisöissä omat ajatukset ja toimintamallit saavat vahvistusta, jolloin yhteisöt voivat entisestään ruokkia myönteisiä rahapeliasenteita ja ongelmallista rahapelaamista. Pelimyönteisessä ympäristössä oman pelaamisen ongelmallisuutta voi olla vaikea tunnistaa.

Digipelaamisen ja rahapelaamisen rajat hämärtyvät

Digitalisaatio on hälventänyt myös digipelaamisen ja rahapelaamisen rajoja. Rahapeleissä on entistä enemmän pelillisiä elementtejä. Digipeleissä, kuten tietokone-, konsoli- ja mobiilipeleissä, on puolestaan entistä useammin maksullisia ominaisuuksia, joista osa lähenee rahapelien mekanismeja. Vaikka pelit voivat olla lähtökohtaisesti ilmaisia, mikromaksuilla ja erilaisilla maksullisilla yllätyslaatikoilla pelaajaa houkutellaan kohti elämyksellisempää ja jännittävämpää pelikokemusta.

Siinä missä rahapelaaminen on luonteeltaan yksinäisempää, digipeleissä yhteisöllisyys on usein keskeinen osa pelikokemusta. Erityisesti monissa videopeleissä, kuten massiivisissa monen pelaajan verkkopeleissä, pelaajat voivat muodostaa pitkäkestoisia pelaajaryhmittymiä eli kiltoja. Yhteisöllisyys on voimavara, mutta tiimin pelimenestykseen panostaminen voi tuoda mukanaan myös riskejä.

Väitöskirjani tulosten perusteella vahva pelin sisäinen yhteisöllisyys ja tiimipelaaminen lisäävät todennäköisyyttä pelin sisäisille ostoille. Vaikka pelien sosiaaliset suhteet voivat olla tärkeä sosiaalinen resurssi, tiimiin identifioituminen voi kannustaa ylenpalttiseen pelaamiseen ja rahankäyttöön. Digitaalisessa peliympäristössä rahan arvoa voi olla vaikea hahmottaa, ja pelin sisäisiin ostoihin voi huomaamatta kulua suuria summia rahaa.

Digitalisaation läpäisemässä yhteiskunnassa on tärkeää tunnistaa sosiaalisen median ja verkkoyhteisöjen merkitys rahapelaamisessa ja rahankäyttöä sisältävässä digipelaamisessa. Vaikka peliongelmien taustalla vaikuttaa aina useita tekijöitä, on selvää, että rahapelien digitalisoituminen ja some ovat tuoneet mukanaan uusia riskejä erityisesti nuorille.

Toisaalta verkossa on myös lukuisia mahdollisuuksia esimerkiksi vertaistuen näkökulmasta. Haasteena on, miten näitä resursseja saisi parhaiten hyödynnettyä nuorten rahapelaajien kohdalla, riskit minimoiden.

Anu Sirola on tutkijatohtori CoronaConsumers-tutkimushankkeessa. Hän väitteli tammikuussa Tampereen yliopistosta rahapelien riskeistä. Blogi on julkaistu 8.2.2021 Tekniikka&Talous -verkkomediassa Teknologiamurrokset-sarjassa.