DigiConsumersin rinnalle täsmähanke CoronaConsumers

CoronaConsumers-tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää koronaviruksen aiheuttamia haasteita liittyen nuorten aikuisten kulutukseen ja taloudelliseen asemaan erityisesti digitaalisten kulutusympäristöjen suhteen.

Tämän projektin pääasialliset kiinnostuksen kohteet tulevat olemaan nuorten aikuisten kulutustavat, taloudelliset toiminnat ja taloudellisten tilanteiden muutokset sekä koronakriisin aikana, että sen jälkeen. Tutkimuksemme tulee ottamaan vertailevan lähestymistavan toisten ikäryhmien kanssa, jonka lisäksi keräämme vertailtavaa tietoa Ruotsista, jossa koronavirukseen liittyvät toimenpiteet ovat olleet poikkeavia Suomen toimenpiteisiin verrattuna (yhteistyössä Göteborgin Yliopiston kanssa).

Tämän lisäksi tavoitteenamme on tutkia, kuinka kulutuksen ja jokapäiväisen elämän digitalisointi vaikuttaa nuorten aikuisten sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, jotta voisimme hahmottaa käytännöllisten digitaalisten ympäristöiden kehitysmahdollisuuksia ja samalla havaita mitä mahdollisuuksia ja haasteita ilmenee nykyajan digitalisoidussa kulutusyhteiskunnassa, kun käsitellään nuorten aikuisten sosiaalisia ja taloudellisia haasteita.

Mikä on CoronaConsumers?

What is CoronaConsumers?

Contact Julia Nuckols, julia.a.nuckols@jyu.fi +358505242991