Gökhan Buturakille, Panu Kalmille ja Saija Alangolle kansainvälinen tunnustus tutkimuksesta

Vaasan yliopiston taloustieteen tutkijoiden Gökhan Buturakin, Panu Kalmin ja Saija Alangon artikkeli ”The Effect of Financial Education on Risky Financial Decisions: Experimental Evidence” on saanut NEFE Best Financial Education Paper -palkinnon. Tämä palkinto annettiin parhaalle ASSA-konferenssissa esitetylle henkilökohtaiseen talouteen liittyvälle artikkelille. ASSA-konferenssi on suurin vuosittainen taloustieteen tapahtuma. Vuoden 2023 tammikuussa järjestettyyn konferenssiin New Orleansissa osallistui yli 6500 henkilöä.

Tutkimusartikkeli on osa Digiconsumers-hanketta, jota rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Se perustuu Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan -kurssiin, jonka ovat luoneet Panu Kalmi ja Saija Alanko. Tutkimusartikkelissa tarkastellaan sitä, miten kurssilla annettu oman talouden koulutus vaikuttaa riskinottoon taloudellisissa päätöksissä. Tätä päätöksentekoa tarkasteltiin satunnaistettua koeasetelmaa hyödyntäen.

Palkinto myönnettiin National Association of Economic Educators (NAEE) -järjestön kevätkokouksessa, joka järjestettiin 1.–3. maaliskuuta  St Louisissa Missourissa. Palkinnon myönsivät NAEE ja NEFE (National Endowment on Financial Education). NAEE on talousalan kouluttajien ja talousopetuksen tutkijoiden yhdistys. NEFE on puolestaan talousosaamisen edistämiseen keskittyvä säätiö.

Lisätiedot

Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8528, panu.kalmi@uwasa.fi

https://www.naee.net/