Koronakriisi eriarvoistaa kuluttajia ja kulutus palautuu varovaisesti

Kuluttajat varovaisia koronan jälkeisen kulutuksen palautumisen suhteen. Fyysisiä kauppoja kaipaa jo moni, ja kiinalaisia verkkokauppoja aiotaan välttää. Nuorten asema kuluttajina muita heikompi.

Tällaisia tuloksia saatiin Jyväskylän yliopiston johtaman DigiConsumers-hankkeen tutkimuksessa, jossa selvitettiin koronavirusepidemiasta johtuvien rajoitusten vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja koettuun hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkimus teetettiin kyselytutkimuksena 15.–24.4.2020 IRO Research Oy:n kuluttajapaneelissa ja siihen osallistui tuhat 18–65-vuotiasta vastaajaa.

Nuoret huolissaan tulevaisuudestaan

Vaikka koronarajoituksiin suhtauduttiin ymmärtäväisesti, niiden seuraukset herättivät taloudellista ja henkistä huolta erityisesti nuorten keskuudessa. Yli 40 % alle 25-vuotiaista oli huolissaan koronakriisin vaikutuksesta henkiseen hyvinvointiinsa. Myös huoli omasta toimeentulosta sekä opinnoista ja työurasta korostuivat nuorten ja muiden pienituloisten vastauksissa.

Nuoret kärsivät myös työttömyydestä eniten. Taloutensa sopeuttamiseksi erityisesti yrittäjät velkaantuivat. Vastaavasti hyvätuloiset pystyivät sijoittamaan ylimääräistä rahaansa osakkeiden arvon ollessa alhaalla.

 Lähikauppoja ikävä

Vaikka fyysiset kaupat tyhjenivät asiakkaista, verkkokaupoista ostaminen kasvoi yllättävän vähän elintarvikkeita lukuun ottamatta. Kotimaisen verkkokaupan käyttäminen lisääntyi kuitenkin ulkomaisia enemmän. Vastaajat, jotka kokivat digitaaliset taitonsa huonoksi, olivat lisänneet muita enemmän verkko-ostojaan ja digitaalisten viihdepalvelujen käyttöä. Monet kaipasivat erityisesti lähikauppoja ja aikoivat jatkossa panostaa niihin.

Verkkokaupasta ostamisen sen sijaan yllättävän harva arveli lisääntyvän. Erityisesti kiinalaisia verkkokauppoja ajateltiin jatkossa vältettävän. Monet kuluttajat etenkin vanhemmissa ikäryhmissä aikoivat jatkossa ylipäätään välttää kiinalaisia tuotteita.

Kulutuksensa nopeaan palautumiseen ennalleen koronakriisin jälkeen uskoi vain noin kolmannes kuluttajista. Monet erityisesti pienituloiset uskoivat tulevaisuudessa ostavansa vähemmän tavaraa ja palveluja, koska ovat huomanneet tulevansa toimeen vähemmälläkin. Myöskään ulkomaanmatkailun nopeaan palautumiseen ei uskottu. Hyvätuloiset olivat selvästi muita valmiimpia palauttamaan kulutuksensa ennalleen.

Samassa myrskyssä, mutta eri kulkupeleissä

Kiinnostava kysymys on, kuinka pysyvästi korona-aika tulee muuttamaan ihmisten käyttäytymistä. Tuloksemme osoittavat, että kuluttajien luottamuksen taso sekä se, kuinka turvalliseksi he tuntevat itsensä terveyden ja talouden suhteen vaikuttavat yksityisen kulutuksen kehitykseen.

Kuluttajien välillä näkyy selkeä taloudellinen, sosiaalinen ja demografinen eriarvoisuus, joka varmasti tulee kasvamaan talouskriisin syventyessä. Tutkimus osoitti, että kuluttajina ja taloudellisina toimijoina me emme ole kriisissä samassa veneessä, ainoastaan samassa myrskyssä hyvin erilaisin kulkupelein varustettuina.

Linkki tutkimusraporttiin

Linkki tutkimuksen tiivistelmään

Lisätietoja:

Terhi-Anna Wilska,
sosiologian professori, DigiConsumers-tutkimushankkeen johtaja
Jyväskylän yliopisto
terhi-anna.wilska@jyu.fi +358 40 805 4201