Nuorten taloustaitojen parantaminen, Tärkein taloustaito

Nuoret janoavat talousosaamista

37 prosenttia nuorista kokee omaavansa hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Vahvimmin näin kokevat yläkoululaiset (41 %) ja vähiten ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret (29 %). Pojat ovat itsevarmempia omasta talousosaamisestaan kuin tytöt.

68 prosenttia nuorista haluaisi parantaa omaa talousosaamistaan.

Luvut ovat peräisin TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022:sta, jossa vastaajina oli 6397 nuorta tammi-huhtikuussa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja toteuttaja oli Taloustutkimus.

Mistä nuoret kokevat saavansa oman talouden hallintaa koskevat tiedot ja taidot?

– Yksittäisistä oppimisympäristöistä nuoret kokivat oppivansa eniten talousosaamista vuorovaikutuksesta vanhempien ja sukulaisten kanssa, avaa Talous ja nuoret TATin erityisasiantuntija Lauri Vaara tuoreen kyselyn tuloksia. – myös koulu, keskustelut kavereiden kanssa sekä sosiaalinen media koettiin tärkeiksi taloustaitojen oppimisessa.

– Erityisesti tytöillä korostui lähiverkoston merkitys talousosaamisen kartuttamisessa. Pojat kokivat oppivansa taloustaitoja tyttöjä enemmän informaaleissa digitaalisissa oppimisympäristöissä, kuten YouTubessa ja pelaamalla.

Entä mistä nuoret saavat rahansa?

– Tärkein rahan lähde nuorille oli lahjana saaminen. Tulosten perusteella tytöt pyytävät poikia herkemmin huoltajiltaan rahaa. Pojat taas kohensivat talouttaan tyttöjä enemmän työn ja sijoitusten kautta.


Eija Seppänen

Nuorten taloustaitojen parantamista käsittelevä artikkeli on julkaistu myös Viisas Raha -lehdessä 6/2022.