Talouden hallinnan tärkein taito

Panu Kalmi nimetty uuteen talousosaamisen neuvottelukuntaan

Valtioneuvosto on asettanut talousosaamisen neuvottelukunnan neljän vuoden toimikaudeksi 2.11.2023–1.11.2027.

Talousosaamisen neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten.

Neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Taloustieteen professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta ja DigiConsumers-tutkimushankkeesta on nimetty uuden neuvottelukunnan jäseneksi.

Talousosaamisen neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • edistää talousosaamista ja sitä koskevaa kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä
  • tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä talousosaamisen kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä
  • seurata kansallisen talousosaamisen strategian toteutumista ja antaa tarvittaessa suosituksia strategian kehittämiseksi
  • edistää muulla kuin 1‒3 kohdassa tarkoitetulla, niitä vastaavalla tavalla talousosaamista yhteiskunnassa.

https://oikeusministerio.fi/talousosaamisen-neuvottelukunta