Politiikkasuositus: Talousosaaminen ja digitaidot pitää saada vahvemmin esiin koulujen opetussuunnitelmiin

DigiConsumers esittää politiikkasuosituksessaan kahdeksan toimenpidesuositusta, joiden avulla voidaan vahvistaa nuorten talousosaamista koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa. Tavoite ei pelkästään ole nuorten talous- ja digitaitojen kehittäminen. Tavoite on myös nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

DigiConsumers politiikkasuositus, 8 sivua (pdf)