Talouden hallinnan tärkein taito

Taloustieteen professori Panu Kalmi palkittiin Vaasan yliopiston Vuoden tiedeviestijänä

Vaasan yliopisto on nimennyt yliopiston Vuoden tiedeviestijäksi taloustieteen professori Panu Kalmin. Palkinto myönnettiin kiitoksena tieteen yleistajuistamisesta ja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän lisäksi Vaasan yliopisto jakoi useita kunniamainintoja hyvästä tiedeviestinnästä. Kunniamaininnan saivat Vaasan tiedekarnevaaleissa esiintyneet yliopiston tutkijat ja opettajat.

– Kannustamme tutkijoitamme viestimään tutkimuksesta ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kansalaisten ja päättäjien kanssa. Vaasan yliopistossa painotetaan tutkimuksen vaikuttavuutta, avointa tiedettä ja tutkimuksen monipuolista arviointia DORA-julistuksen hengessä, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Avoimuus ja julkisuus tekevät tutkimuksesta tiedettä, joka tulee kaikkien ulottuville.  Jotta tutkittu tieto pääsee vaikuttamaan, sitä on yleistajuistettava, eli valittava tietylle yleisölle olennaiset sisällöt ja sopivimmat esittämisen tavat. Tiedeviestintä onkin osa tutkijan ammattitaitoa.

Yliopiston palkintoraati muistuttaa, että tiedeviestintä on tänä päivänä erityisen merkityksellistä ja arvokasta, kun harhaanjohtavan tiedon määrä ja leviämisen tavat ovat moninaistuneet.

Tiedeviestintä on kahdensuuntaista vuoropuhelua

Vaasan yliopiston Vuoden tiedeviestijänä palkittu professori Panu Kalmi on viestinyt erilaisista tutkimustuloksista ja tutkimushankkeista pitkäjänteisesti, aktiivisesti ja ymmärrettävästi.

Kalmi on tutkimuksessaan korostanut etenkin nuorten talousosaamisen merkitystä kansalaistaitona. Hän on tuonut aihetta lähemmäksi lasten ja nuorten arkea muun muassa pelillistämisen kautta.

Palkintoraadin mukaan Kalmi on tehnyt onnistunutta ja vuorovaikutteista tiede- ja tutkimusviestintää useissa mediahaastatteluissa, Twitterissä, Taloudesta ilman kyyneliä -blogissaan, podcasteissa ja monissa erilaisissa tapahtumissa.

– Tiedeviestinnässä on kyse paljon muustakin kuin vain tutkimuksesta kertomisesta. Siinä on kyse myös verkostojen luomisesta, osaamisen jakamisesta ja tieteen arkipäiväistämisestä. On tärkeää tietää, miten pystyy itse palvelemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja miten voi itse osallistua yhteistyökumppaneiden hankkeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Kalmi.

Tutkijat innostuneesti mukana uudessa vaasalaisessa tiedetapahtumassa

Kunniamaininnan hyvästä tiedeviestinnästä saivat kaikkiaan 34 Vaasan yliopiston tutkijaa ja opettajaa, jotka osallistuivat uuteen Vaasan tiedekarnevaalit -tapahtumaan.

Vaasan tiedekarnevaalit järjestettiin marraskuussa 2021 ensimmäistä kertaa. Kyseessä on laaja, suurelle yleisölle tarkoitettu tiedetapahtuma, jossa mukana olivat kaikki Vaasassa toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Karnevaalit tarjosivat yleisölle yhteensä 45 tuntia keskusteluja ja esityksiä tuoreista tieteellisistä tuloksista ja kiinnostavista tutkimushankkeista sekä paikan päällä Vaasassa että striimattuna verkossa. Tavoitteena oli tuoda näkyville paikallisesti tehtyä korkeatasoista tutkimusta, jolla ratkotaan maailmanlaajuisia ongelmia.

– Arvostamme, että niin monet tutkijamme lähtivät mukaan tähän uuteen tapahtumaan kertomaan tutkimuksestaan laajemmalle yleisölle, sanoo rehtori Kuusisto.

Lisätiedot

Taloustieteen professori Panu Kalmi, puh. 029 449 8528 , panu.kalmi (@) uwasa.fi