Kuluttajaboikotit ja cancel-kulttuuri

Kirjoittajat: Wilska, T-A, Tuominen, Jesse & Luoma-aho, Vilma
11.12.2022

Julkaisu: Poikkeuksellinen viestintä, Koskela, Merja & Kantanen, Helena.
ProComma Academic 9. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry. Helsinki. Sivut 146-158.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/344128

Nuorten taloustaitojen parantaminen, Tärkein taloustaito

Kuluttajaboikotit ja cancel-kulttuuri

Tässä luvussa tutustutaan cancel-kulttuuriin perinteisten kuluttajaboikottien ja niihin liittyvän aiemman tutkimuksen pohjalta. Luvussa pohditaan myös yritysten haasteita ja mahdollisuuksia reagoida boikotteihin nykyisessä digitaalisessa viestintäympäristössä.

Organisaatiot, brändit ja yhteisöt ovat viime aikoina törmänneet yhä nopeampaan ja monikanavaisempaan kuluttajaboikotointiin ja sen aiheuttamiin viestinnällisiin haasteisiin. Tässä niin kutsutussa kansanomaisessa käänteessä, joka sosiaalisen median myötä on tuonut keskiöön tavallisten ihmisten vaikutusvallan ohi instituutioiden, piilee organisaatioilla aikaisempaa suurempi riski joutua boikotin kohteeksi.

Boikotoinnin eri muodot: ostoboikotti, perinteinen boikotti ja epäsuora boikotti ovat kaikki vaikuttavia toimintatapoja tuotteiden ja palveluiden kysynnälle.

Boikotoinnin uusina ilmentyminä ovat viime aikoina yleistyneet cancel- ja woke-aloitteet, jotka voidaan nähdä yksilöiden uudenlaisena somevälitteisenä aktivismina ja vaikuttamisena.

Tässä luvussa tutustutaan cancel-kulttuuriin perinteisten kuluttajaboikottien ja niihin liittyvän aiemman tutkimuksen pohjalta. Luvussa pohditaan myös yritysten haasteita ja mahdollisuuksia reagoida boikotteihin nykyisessä digitaalisessa viestintäympäristössä.

Viestinnän ammattilaisten uudeksi tehtäväksi on nousemassa pahimpien boikottiskenaarioiden ennakointi ja yhteiskunnan ilmapiirin tunnustelu ja arviointi. Samalla organisaatioiden on pyrittävä aitoon vastuullisuuteen ja vältettävä ylilyöntejä, joita asiakkaat voisivat pitää tekopyhänä ja vain näennäisesti woke-tiedostavana toimintana (woke-washing). Erityisesti nuoret kuluttajat ovat tarkkoja organisaatioiden tekojen ja sanojen vastaavuudesta.

Katso myös Nuorten kuluttajien boikotointiprofiilit Iso-Britanniassa ja Suomessa: vertaileva analyysi

Terhi-Anna Wilska

Ph.D., KTL, Professori, Konsortion johtaja

Vetäjä työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutustutkimus, digitalisaatio, nuoret, hyvinvointi, kestävyys

terhi-anna.wilska@jyu.fi

+358 40 805 4201

Nuorten materialismi Jesse Tuominen

Jesse Tuominen

YTM, Tohtorikoulutettava

Tutkijana työpaketissa "Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutussosiologia ja sosiaalinen media

jesse.o.tuominen@jyu.fi

+358 44 537 3416