Tutkimushankkeiden yhteinen politiikkasuositus: Kouluyhteisön hyvinvointi ja digitaalisuus tasapainoon

Tutkimushankkeet Growing Mind, Bridging the Gaps, DigiConsumers, EduRescue, ySkills ja Agents ovat julkaisseet yhteisen politiikkasuosituksen. Sen ovat kirjoittaneet Katariina Salmela-Aro, akatemiaprofessori kasvatustieteet, Kimmo Alho, psykologian professori, Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori, Katja Upadyaya, kasvatuspsykologian yliopistonlehtori, Janica Vinni-Laakso, projektisuunnittelija/väitöskirjatutkija ja Inka Ronkainen, väitöskirjatutkija.

Monitieteisiin seurantatutkimuksiin perustaen suositamme, että koulun kehittämisessä tulisi huomioida:

  1. Kohdistettu tuki opettajien digitaitoihin ja uudet koulutusmahdollisuudet
  2. Kattava kansallinen digitaalinen infrastruktuuri, joka tavoittaa kaikki Suomen oppilaat
  3. Oppimispelit ja –sovellukset nuorten opiskelumotivaation ja hyvinvoinnin tukemiseksi

Linkki politiikkasuositukseen.