Jyväskylässä jatketaan nuorten osaamisen arviointia – PISA 2025 -tutkimuksen kansallinen toteutus Koulutuksen tutkimuslaitokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö kilpailutti OECD:n PISA 2025 -tutkimuksen Suomen osuuden joulukuussa 2022 ja valitsi sen toteuttajaksi Jyväskylän yliopiston ja Tampereen korkeakouluyhteisön yhteenliittymän. Tutkimuksen kansallinen keskus säilyy Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella (KTL), ja kansallisena tutkimusjohtajana jatkaa KT, yliopistotutkija Arto Ahonen. PISA-tutkimuksen kokonaiskesto on viisi vuotta, sopimus tehdään vuosille 2023–2027 ja se on arvoltaan lähes kolme miljoonaa euroa.

Yhdeksännen PISA (Programme for International Student Assessment) -tutkimuksen kansainvälisestä koordinoinnista vastaa kansainvälinen konsortio ACER (Australian Council for Educational Research), ja siihen odotetaan osallistuvan lähes 90 maata tai aluetta.

PISA 2025 -tutkimuksen pääalue on luonnontieteet, muut aina mukana olevat alueet ovat lukutaito ja matematiikka. Uutena arvioinnin kohteena on kansainvälisenä optiona tarjottava vieraan kielen (englanti) arviointi. Suomi osallistuu tähän optioon ja vieraan kielen arvioinnin osuudesta vastaa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) professori Ari Huhdan johdolla.

Innolla kohti uutta tutkimukierrosta

Innovatiivisena arviointialueena PISA 2025 -tutkimuksessa on oppiminen tietoyhteiskunnassa. Tämän arviointialueen kansallisesta osuudesta vastaa Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REAL professori Mari-Pauliina Vainikaisen johdolla.

”Koulutuksen tutkimuslaitoksen puolesta olemme todella tyytyväisiä siitä, että Suomen yhdeksännen PISA-tutkimuksen toteutukseen saatiin koottua todella upea, kansallisesti ja kansainvälisesti ansioitunut asiantuntijaryhmä”, KTL:n koulutuksen kansainvälisen arviointitutkimustiimin johtaja, tutkimusprofessori Juhani Rautopuro toteaa.

”On hienoa saada uusia kumppaneita myös kotiyliopistosta. Innokkaasti lähdetään kohti uutta tutkimuskierrosta”, kertoo tutkimusjohtaja Arto Ahonen.

Pandemian vuoksi vuodella siirtyneen PISA 2021 -tutkimuksen tulokset julkistetaan poikkeuksellisesti joulukuussa 2023.

Lisätietoja

PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja, yliopistotutkija Arto Ahonen, 040 839 4209, arto.k.ahonen@jyu.fi