Koronavuosi kolmessa maassa – raportit suomeksi ja englanniksi

Tärkeintä on sosiaalisten suhteiden ja yhteisön tuen tärkeyden ymmärtäminen
Wilska, Terhi-Anna | Sirola, Anu | Nuckols, Julia | Nyrhinen, Jussi

Koronakriisin varjo tulee olemaan pitkä kaikkialla maailmassa. Erityisen voimakkaasti pandemia-aika ja rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin. Jyväskylän yliopiston julkaisemassa tutkimusraportissa selvitettiin koronapandemian vaikutuksia 18–75-vuotiaiden kansalaisten elämään Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Aineisto kerättiin huhtikuussa 2021.

Korona-aika on kokonaisuudessaan ollut ristivetoa yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien, valtioiden toimivallan ja yhteisöjen roolien välillä. Koronakriisi on ravistellut kaikkea elämässämme uuteen uskoon.

Väestöryhmittäin tarkasteltuna nuorten aikuisten ikäryhmä erottui monin tavoin. Nuoret olivat aktiivisimpia digikäyttäjiä, ja he olivat myös ostaneet verkkokaupoista pandemia-aikana muita ikäryhmiä aktiivisemmin. Nuoret kaipasivat myös ulkomaille nopeasti pandemian hellitettyä. Myös pandemia-ajan negatiiviset vaikutukset, kuten työllistymisen ongelmat ja lomautukset, koskettivat erityisesti nuoria aikuisia. Lisäksi pandemian aikainen yksinäisyys ja rahapeliongelmat sekä huoli omasta henkisestä hyvinvoinnista ja taloudellisesta toimeentulosta korostuivat nuorilla aikuisilla.

Raportti suomeksi.

Raportti englanniksi.