Nuorten materialismi Jesse Tuominen

Nuorten materialismissa on valoisakin puoli

Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden jakaa sosiaalista statusta ja varakkuutta liioittelevia kuvia elämästään ja itsestään. Tämä on tyypillistä erityisesti nuorille. Tuore tutkimus osoittaa, että nuorten materialistiset asenteet ovat yhteydessä statuskeskeisten vaikutelmien luomiseen sosiaalisessa mediassa. Kiintoisaa kuitenkin on, että materialismi ja statuskeskeisyys somessa näyttävät lisäävän sosiaalista pääomaa.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteistutkimuksessa tarkasteltiin materialististen asenteiden, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vaikutelman luomisen ja sosiaalisen pääoman välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksessa todettiin, että materialistiset asenteet ovat yhteydessä statuskeskeisen vaikutelman luomiseen sosiaalisessa mediassa.
– Vaikutelmaa luodaan esimerkiksi esittämällä itsensä todellista varakkaampana. Korkeaa statusta ja varakkuutta osoittava some-esiintyminen lisäsi sekä yhteenkuuluvuutta oman ryhmän kanssa että mahdollisuutta luoda uusia kontakteja, väitöskirjatutkija Jesse Tuominen sanoo.

Esiintymisellä tavoitellaan kavereita ja seuraajia

Aikaisempi tutkimus on tyypillisesti yhdistänyt materialismin ja liioitellun somevaikutelman luomisen negatiivisiin ominaisuuksiin, kuten neuroottisuuteen, narsismiin ja heikkoon elämäntyytyväisyyteen. – Tässä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että materialistisilla asenteilla ja statusta korostavan vaikutelman luomisella voi olla sosiaalisen pääoman kautta myös positiivinen vaikutus elämään, Tuominen kertoo.

Tulokset antavat osviittaa siitä, että nuorten materialistiset asenteet ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva hieman vilpillinenkin esiintyminen eivät välttämättä ole haitallisia, vaan niistä voi olla hyötyäkin, kuten uusien kavereiden ja seuraajien saaminen tai vanhojen suhteiden vahvistaminen.

– Mielestämme tulokset avaavat keskustelua siitä, miten negatiivisesti arvolatautuneilla asioilla kuten materialismilla tai statusta korostavalla esiintymisellä voi olla hyviäkin vaikutuksia, kun niitä tarkastelee uudesta näkökulmasta. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, jotka vahvistaisivat saadut tulokset, ja jotta löydettäisiin enemmän selityksiä nyt todetuille yhteyksille, Tuominen lisää.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa #Agentit – Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa -hanketta ja Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa DigiConsumers -hanketta. Tutkimuksessa hyödynnettiin 1.12.2019–31.1.2020 välisenä aikana 800:lle 15–19-vuotiaalle nuorelle tehtyä puhelinkyselyaineistoa.

Tutkimusjulkaisu:
Tuominen, J., Rantala, E., Reinikainen, H., Luoma-aho, V., & Wilska, T.-A. (2022). The brighter side of materialism: Managing impressions on social media for higher social capital. Poetics, 101651. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2022.101651

Lisätietoja:
Jesse Tuominen, väitöskirjatutkija, jesse.o.tuominen@jyu.fi, 044–5373416
Terhi-Anna Wilska, professori, #Agentit- ja DigiConsumers-hankkeiden johtaja terhi-anna.wilska@jyu.fi, 040-8054201