Huono itsesäätely älypuhelimen käytössä yhteydessä nettishoppailuaddiktioon

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen ja Helsingin yliopiston kasvatustieteiden yksikön tutkimus on ensimmäisiä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, jotka tarkastelevat itsesäätelyn ja älypuhelimen käytön ongelmien yhteisvaikutusta shoppailuaddiktioon.

Nuorten taloustaitojen parantaminen, Tärkein taloustaito

Älypuhelimen ärsykkeet toimivat sytykkeenä shoppailuriippuvuudelle

Verkko-ostaminen älypuhelimen avulla on yhä sujuvampaa ja tarjoaa helppoa pakoa arjesta. Älypuhelimet mahdollistavat ostosten tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten maksutapojen kehittyminen tekee rahanmenosta entistä huomaamattomampaa. Nämä tekijät ruokkivat shoppailuaddiktiota.

Suomen 18-29-vuotiasta väestöä kattavasti edustavassa kyselytutkimuksessa (N=1000) havaittiin, että vaikeudet säädellä matkapuhelimen käyttöä voimistivat taipumusta shoppailuaddiktioon. Mikäli kuluttajalla oli heikon itsesäätelyn lisäksi esimerkiksi vaikeuksia sivuuttaa matkapuhelimen ilmoituksia tai olla jatkuvasti vilkaisematta puhelintaan, oli taipumus shoppailuaddiktioon vahvempi.

– Tämä on ymmärrettävää, sillä iso osa matkapuhelimeen tulevasta viestinnästä on kohdennettua markkinointia, tutkijatohtori Jussi Nyrhinen toteaa.

Shoppailuaddiktio tiedostetaan usein vasta, kun tulee rahaongelmia

Vaikka shoppailuaddiktiota ei ole diagnosoitu varsinaiseksi sairaudeksi, on sillä samoja piirteitä kuin muilla riippuvuuksilla, kuten ylenpalttisuus, turtuminen ja uusiutuvuus sekä vieroitusoireet ja mielialan muutokset. Pahimmillaan shoppailuaddiktio voi johtaa vakaviin taloudellisiin ja sosiaalisin ongelmiin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että shoppailuaddiktit huolestuvat taloudestaan vasta, kun merkkejä velkaantumisesta alkaa ilmetä. Taloudellisten seurausten huono tiedostaminen osaltaan edistää shoppailuriippuvuuden muodostumista.

Itsesäätely- ja digitaitojen opetus tärkeää jo varhaisella iällä

Itsesäätely on taito, jota jokainen voi kehittää. Tämän vuoksi myös kodeissa ja kouluissa olisi tärkeää opettaa itsesäätelytaitoja digiympäristöissä.

– Sen sijaan, että kouluissa kiellettäisiin älypuhelimien käyttö, tulisi lapsia ja nuoria opettaa käyttämään älylaitteita rakentavalla tavalla, Nyrhinen painottaa. – Myös taloustaitojen opetus auttaa budjetoimaan ja seuraamaan talouttaan, hän jatkaa. Koulujen ohella huoltajien tulisi ottaa tästä vastuuta.

Vastuu älypuhelimen käyttöön ja verkko-ostamiseen liittyvistä ongelmista kuuluu myös markkinoijille ja teknologiayrityksille. Tämä on haasteellista, koska monen verkossa toimivan yrityksen ansaintamalli perustuu käyttäjien sitouttamiseen. Lainsäädäntö ja uudet digitaaliset työkalut voivat tässä tilanteessa tarjota ratkaisuja digiteknologioiden ongelmakäytön rajoittamiseen.

Tutkimus on osa DigiConsumers-tutkimushanketta, joka on saanut rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvostolta ja Suomen Akatemian COVID-19 -lisärahoituksesta.

Tutkimusjulkaisu:
Nyrhinen, J., Lonka, K., Sirola, A., Ranta, M., & Wilska, T.-A. (2023). Young adults’ online shopping addiction: The role of self-regulation and smartphone use. International Journal of Consumer Studies, 1–14. https://doi.org/10.1111/ijcs.12961

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Jussi Nyrhinen, jussi.nyrhinen@jyu.fi, (+358)40 8054459

Jussi Nyrhinen

KTT, Tutkijatohtori

Tutkijana työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Markkinointi, digitaalinen kulutus, kulutuskäyttäytyminen, kvantitatiivinen tutkimus

jussi.nyrhinen@jyu.fi

+358 40 8054459

Kirsti Lonka

PsT, Professori

Vetäjä työpaketissa "Digitaalisten taitojen oppiminen"

Kasvatuspsykologia, digitaalinen oppiminen ja koulutus, oppimisen ja motivaation psykologia (aikuiset ja nuoret), opettajankoulutus, innovatiiviset oppimisratkaisut

kirsti.lonka@helsinki.fi

+358 50 318 2181

Anu Sirola

YTT tutkijatohtori

Tutkija työpaketissa "Koronan vaikutus nuorten aikuisten talouteen ja hyvinvointiin digitalisoituvassa yhteiskunnassa"

sosiaalinen media, nuoret, sosiaalipsykologia, rahapeliongelmat

anu.r.s.sirola@jyu.fi

+358 50 347 4820

Mette Ranta

FT, kasvatuspsykologian dos.

Yliopistotutkija työpaketissa "Digitaalisten taitojen oppiminen"

Elämänkulun siirtymä aikuisuuteen, taloudellinen kyvykkyys, taloudellinen hyvinvointi, positiivinen ja kehityspsykologia, taloudellinen stressi, sosiaaliset suhteet, kvantitatiiviset menetelmät, seurantatutkimus

mette.ranta@gov.fi

+358 41 510 3335

Terhi-Anna Wilska

Ph.D., KTL, Professori, Konsortion johtaja

Vetäjä työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutustutkimus, digitalisaatio, nuoret, hyvinvointi, kestävyys

terhi-anna.wilska@jyu.fi

+358 40 805 4201

Muita tutkimuksia

09.10.2023

Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Tutkimus osoitti, että suomalaisen aikuisväestön talousosaaminen on keskimäärin tarkasteltuna kohtuullisella tasolla. Yksityiskohtaisempi tarkastelu talousosaaminen eri osa-alueilla ja väestöryhmittäin paljastaa kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat...