Politiikkasuositus: Tulevaisuuden kunta satsaa tämän päivän lapsiin ja nuoriin

Millaisia ratkaisuja kuntapäättäjät voisivat tehdä, että nuori sukupolvi pelastettaisiin hukkumiselta? Miten varmistamme, ettemme tee samoja virheitä, joiden vuoksi nuoret kärsivät 90-luvun talouslamassa?

DigiConsumers -tutkimushanke kutsui kuuden suurimman puolueen edustajat keskustelemaan nuorten paremman tulevaisuuden puolesta. Tavoitteena oli löytää yhdessä konkreettisia ratkaisuja – pieniä ja isoja – joita kunnissa voidaan ottaa käyttöön nuorten paremman tulevaisuuden puolesta.

Keskustelun pohjalta syntyi politiikkasuositus kuntavaaleihin.

Löysimme 16 ratkaisua

Turvataan nuorille valoisampi tulevaisuus paremmalla päätöksenteolla.

1. Talousopetuksen aikaistaminen
2. Opettajille täydennyskoulutusta taloustaitojen opetukseen
3. Talousosaamista tuleville opettajille
4. Alakouluun talousopetuksen materiaaleja
5. Pelit mukaan talousopetukseen
6. Työllisyyden kuntakokeilut
7. Kesäseteli
8. etäTET-mallit
9. Yrityskylä
10. Matalan kynnyksen palveluja
11. Ohjaukseen tukea
12. Työelämä- ja yrittäjyystaidot kunnan opetussuunnitelmiin
13. Kesäyrittäjäohjelma
14. Kuntakohtainen strategia työelämäja yrittäjyystaitojen kehittämiseen
15. Yrittäjyyskasvatusta kouluihin
16. Nuoret mukaan päätöksentekoon

Tutustu politiikkasuositukseen:
https://digiconsumers.fi/assets/uploads/2021/03/Digiconsumers_polsuos_kuntavaalit_080321_Finalversion.pdf

 

Muita tutkimuksia