Terhi-Anna Wilska ja Kirsti Lonka mukaan THL:n koronaepidemian torjunnan strategiseen asiantuntijaryhmään

Kirsti Lonka

Koronaepidemian laajojen yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perusti huhtikuussa laitoksesta riippumattomista asiantuntijoista koostuvan neuvoa antavan asiantuntijaryhmän. Se tukee laitosta epidemiaan liittyvän tietopohjan ja vaikutusten arvioinnissa. Asiatuntijaryhmän jäseniksi on kutsuttu arvostettuja asiantuntijoita yhteiskunnan eri tahoilta.

Ryhmän puheenjohtajana toimii THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja esittelijänä valmiusjohtaja Mika Salminen.

Syyskuussa ryhmää täydennettiin kutsumalla jäseniksi sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta ja kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta.