Tutkimukset

09.10.2023

Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Tutkimus osoitti, että suomalaisen aikuisväestön talousosaaminen on keskimäärin tarkasteltuna kohtuullisella tasolla. Yksityiskohtaisempi tarkastelu talousosaaminen eri osa-alueilla ja väestöryhmittäin paljastaa kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat...

16.06.2023

White Paper: Diginatiiveja ei ole olemassa

Suomi tähtää digitalisaation edelläkävijäksi, mutta tutkimukset osoittavat että digitaidot eivät ole itsestäänselvyys edes nuorilla. Tavoitteeseen pääsy edellyttää, että panostamme nuorten digiosallisuuden parantamiseen lähivuosina. Digitaidot ovat...

11.12.2022

Kuluttajaboikotit ja cancel-kulttuuri

Kirjoittajat: Wilska, T-A, Tuominen, Jesse & Luoma-aho, Vilma 11.12.2022 Julkaisu: Poikkeuksellinen viestintä, Koskela, Merja & Kantanen, Helena. ProComma Academic 9. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry....

16.09.2022

Raha, ansiot ja sukupuoli: esseitä palkkaeroista

Vaahtoniemi, Saara väitöskirja Money, Merits and Gender : Essays on wage differentials Academic Dissertation  https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/14519 Abstrakti Rahoitusalan työntekijöille maksetaan noin 20 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin...

07.05.2020

PISA 2018: Koululla vahva merkitys talousosaamisen tuottajana

PISA-tutkimuksen talousosion tänään julkaistavat tulokset kertovat suomalaisnuorten talousosaamisen tilasta. Suomalaisoppilailla vahvaa osaamista ja vastuullista rahankäyttöä. Suomalaisnuorten talousosaamisen arvioinnin keskiarvopistemäärä, 537 pistettä, oli toiseksi paras yhdessä...