Tutkimukset

09.10.2023

Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Tutkimus osoitti, että suomalaisen aikuisväestön talousosaaminen on keskimäärin tarkasteltuna kohtuullisella tasolla. Yksityiskohtaisempi tarkastelu talousosaaminen eri osa-alueilla ja väestöryhmittäin paljastaa kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat...

11.12.2022

Kuluttajaboikotit ja cancel-kulttuuri

Kirjoittajat: Wilska, T-A, Tuominen, Jesse & Luoma-aho, Vilma 11.12.2022 Julkaisu: Poikkeuksellinen viestintä, Koskela, Merja & Kantanen, Helena. ProComma Academic 9. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry....

16.09.2022

Raha, ansiot ja sukupuoli: esseitä palkkaeroista

Vaahtoniemi, Saara väitöskirja Money, Merits and Gender : Essays on wage differentials Academic Dissertation  https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/14519 Abstrakti Rahoitusalan työntekijöille maksetaan noin 20 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin...

07.05.2020

PISA 2018: Koululla vahva merkitys talousosaamisen tuottajana

PISA-tutkimuksen talousosion tänään julkaistavat tulokset kertovat suomalaisnuorten talousosaamisen tilasta. Suomalaisoppilailla vahvaa osaamista ja vastuullista rahankäyttöä. Suomalaisnuorten talousosaamisen arvioinnin keskiarvopistemäärä, 537 pistettä, oli toiseksi paras yhdessä...